Home

Eén miljoen nieuwe bomen in Vlaanderen. Dat was onze ambitie in 2008. Gaandeweg legden we de lat hoger en hoger en intussen tikt onze teller al richting 269 hectare echte nieuwe bossen*. Op het kaartje onderaan deze pagina vind je een overzichtje van al onze nieuwe bossen. 

Ondanks onze inspanningen wonen we helaas nog steeds in de bosarmste regio van Europa. Daarom riepen we het klimaatbossenfonds in het leven, zodat we voor netto boswinst kunnen gaan: extra bos zonder dat er elders bos sneuvelt. 

Voor ons project 'sponsorbossen' zijn we enerzijds op zoek naar sponsors (bv. bedrijven) of schenkers die bosuitbreiding willen ondersteunen. Dit geld komt in ons klimaatbossenfonds terecht. Anderzijds gaan we op zoek naar grondeigenaars met bebossingsplannen (inheems bos, voedselbos of schoolbos). Die willen we met dit fonds een extra financieel steuntje in de rug geven, naast onze inhoudelijke en technische ondersteuning. Beide partijen worden gematcht en iedereen is content! Het bos blijft uiteraard in eigendom van de eigenaar van de grond en ook het beheer is zijn of haar verantwoordelijkheid. 

Meer bos? Ik doe mee!

                    

grondeigenaars.png bedrijfsbossen.png bosliefhebber.png
Aanbod voor grondeigenaars Aanbod voor bedrijven Aanbod voor bosliefhebbers

*Echte nieuwe bossen

Jaarlijks ontbost Vlaanderen nog steeds een oppervlakte goed voor honderden voetbalvelden bos. Gelukkig is het verplicht om de meeste van die ontbossingen te compenseren door nieuwe bossen aan te planten. Het gaat zelfs zo ver dat bijna alle nieuwe bossen die worden aangeplant een compensatie zijn voor een ontbossing die elders is gebeurd. Deze wettelijk verplichte aanplanten houden in het beste geval onze bosoppervlakte constant maar is volgens BOS+ veel te laag; qua koolstofopslag zijn ze hoogstens een nuloperatie. Bossen zijn dankzij de CO2 die ze vasthouden en opslaan de beste technologie in de strijd tegen de klimaatverandering. Alleen maar door onze bestaande bossen te beschermen en echt nieuwe bossen aan te planten, kan je bijkomende CO2 opslaan en de klimaatverandering binnen de perken houden.