Voor de grondeigenaar

Het klimaatbossenfonds ondersteunt de aanplant van bossen

"Onze ervaring leert: wie plannen heeft om te bebossen hoeft geen schrik of stress te hebben. Dankzij BOS+ gaat het vanzelf en snel" - Kurt Vermeulen, plantte een bos aan met BOS+

BOS+ ondersteunt mensen die willen bebossen. Als grondeigenaar kan u rekenen op onze expertise (over bos en bomen, maar ook over vergunningen) en we voorzien ook financiële steun.

We luisteren graag naar uw verhaal en willen helpen waar het kan. Neem gerust vrijblijvend contact op indien u grond wil bebossen en dan bekijken we wat er mogelijk is en welke ondersteuning het beste bij uw plannen past. 

Ondersteuning bosuitbreiding

BOS+ voorziet ondersteuning bij drie types bosuitbreiding: algemene bossen, voedselbossen en schoolbossen. Ze hebben elk eigen voorwaarden en een verschillende financiering.

Algemeen bos

Voedselbos

Schoolbos

Valt uw bosuitbreidingsproject niet onder die types, wil dat niet zeggen dat we het niet zullen steunen. Het wordt dan ondersteuning op maat en BOS+ bekijkt in overleg welke subsidies of steun er mogelijk zijn.

Past uw bebossingsproject niet onder deze drie types bos, dan kan u alsnog via onze Blabla-Boomboomcampagne het project indienen. 

De spelregels

Hoe graag we het ook zouden willen, we kunnen niet zomaar elk bebossingsinitiatief financieel steunen. Daarom hebben we onze "spelregels" ontwikkeld. 

Algemeen

  • Reeds uitgevoerde werken komen helaas niet meer in aanmerking voor extra sponsoring.
  • De eigenaar moet beschikken over de eventueel nodige vergunning(en) en adviezen. Niet vergunde aanplantingen of beheermaatregelen komen niet in aanmerking voor sponsoring.
  • Sommige sponsors wensen een feestelijke aanplantactie met kort persmoment op het terrein. Eigenaars die dit toelaten, maken meer kans op sponsoring dan anderen. BOS+ begeleidt steeds deze evenementen, draagt er zorg voor dat de ecologische draagkracht van het terrein niet wordt overschreden en koppelt terug met de eigenaar zodat deze op de hoogte is van de plannen en er zijn toestemming kan aan verlenen.
  • Het moet gaan over nieuw bos in Vlaanderen. Compenserende bebossingen (voor een ontbossing elders) ondersteunen we niet.