Inheems bos

BOS+ voorziet ondersteuning voor grondeigenaars die een gewoon, inheems bos willen aanplanten op hun terrein. We kunnen je met alle technische/juridische aspecten van de aanplant helpen:

 • Vergunningen: afhankelijk van de bestemming van je terrein en of het eventueel in speciale beschermingszones ligt, zijn er meestal één of meerdere vergunningen nodig om te mogen bebossen. BOS+ kent zijn weg in dit juridisch kluwen en staat je graag met raad en daad bij voor de aanvraag van je vergunning(en).
 • Subsidies: ook het bebossingssubsidiesysteem zit niet eenvoudig in elkaar. Door onze jarenlange ervaring kunnen we je gericht helpen, je subsidies maximaliseren en eventueel ook de aanvraag of aanvragen voor je opmaken.
 • Opmaak beplantingsplan: welk bodemtype is je grond en welke bomen plant je daar best op? Wat is het beste plantverband? Hoe creëer je een mooie ondergroei en struikenrand? Ook hier kunnen we je, in nauw overleg uiteraard, bij helpen.
 • Offerte-aanvragen: welke leverancier levert het beste/goedkoopste/meest streekeigen plantgoed voor jouw project?
 • Aanplant: hoe en wanneer plant je best de boompjes?

 

Naast deze technische ondersteuning kunnen we je ook financieel ondersteunen vanuit ons klimaatbossenfonds. Dit kan oplopen tot 7000 euro per hectare, afhankelijk van wie wat doet. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

 • Het moet gaan om nieuw bos, herbebossing na kapping ondersteunen we niet
 • Het te bebossen terrein moet minstens 0.5 ha zijn en de eigenaar dient de beschikken over de nodige vergunningen en adviezen
 • Reeds uitgevoerde plantwerken komen niet in aanmerking voor extra sponsoring
 • Het bos moet minstens 25 jaar behouden blijven (liefst langer uiteraard)
 • Sommige sponsors wensen een feestelijke aanplantactie met een kort persmoment op het terrein. Eigenaars die dit toelaten maken meer kans op sponsoring dan anderen. BOS+ begeleidt steeds deze evenementen, koppelt terug met de eigenaar en zorgt ervoor dat de ecologische draagkracht van het terrein niet overschreden wordt.
 • De financiële ondersteuning is steeds afhankelijk van beschikbare sponsors. BOS+ houdt zich het recht voor om o.a. op basis daarvan aanvragen af te keuren.

Meer voorwaarden en alle info vind je in onze spelregels

Contacteer ons gerust vrijblijvend via sander.vandaele@bosplus.be of 09/264 90 55.