Schoolbos

Schoolbos?

Een speelplaats wordt een bos. Een terrein in de buurt wordt een openluchtklas. Schoolbossen bestaan in allerlei vormen en maten. De aanleg is echter niet altijd even eenvoudig en daarom wil BOS+ scholen begeleiden én een financieel duwtje in de rug geven.

Schoolbossen (bossen aangelegd op grond die hoort bij een school) leggen we aan via een participatief traject met leerlingen en leerkrachten. We komen samen tot een aanplantingsplan en via ons klimaatbossenfonds voorziet BOS+ een budget voor de aankoop van bomen en struiken. 

Samen het bos in!

Leerlingen en leerkrachten zullen de voornaamste gebruikers zijn van het schoolbos. Daarom wil BOS+ het aanplantingsplan samen met de school opmaken via een participatief traject. Ook de aanplanting en de realisatie gebeurt in nauwe samenwerking. 

Participatief traject

Het gratis participatief traject om tot een aanplantingsplan te komen, omvat twee delen: 

  • De inzet van een BOS+medewerker voor 2 tot 3 workshops (telkens voor 1 klas) van twee lesuren, aangevuld met een bevraging van het leerkrachtenteam
  • Een gezamenlijk terreinbezoek met de verantwoordelijken van de school om concrete terreinrealisaties te formuleren die rekening houden met de insteek van de leerlingen. 

Aanplantingsplan en realisatie

Na het participatief traject en het terreinbezoek gaat BOS+ aan de slag om een aanplantingsplan te maken met een lijst van het nodige plantgoed en andere materialen. We voorzien hiervoor twee (digitale) feedbackrondes om tot een definitief plan te komen. 

Hierna gaat BOS+ op zoek naar leveranciers. Indien het voorziene budget overschreden wordt, zullen de bijkomende kosten aan de school gefactureerd worden. 

BOS+ organiseert vervolgens in samenspraak met de school de levering van het plantgoed en organiseert mee de plantactie. Om alles kwalitatief te kunnen uitvoeren, is de aanwezigheid van voldoende volwassenen (leerkrachten en ouders) essentieel. 

Wat voorziet BOS+ niet?

• Eventueel opbreken van verharding. Dit dient voorafgaand in het beheer van de school te gebeuren.

• Onderhoud en beheer van de aanplant. BOS+ voegt wel een begeleidende nota toe aan het aanplantingsplan met richtlijnen en houdt rekening met de mogelijkheden van de school qua beheer.

Spelregels

Uiteraard is de ondersteuning voor de aanleg van een schoolbos aan een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet het gaan over nieuw bos (geen compensatie) en komen reeds uitgevoerde aanplantingen ook niet in aanmerking. De minimumoppervlakte is 0.5ha en de totale kroonbedekking dient minstens 30% te bedragen. De ondersteuning kan oplopen tot €1500/ha. 

Alle voorwaarden en de info over de financiële ondersteuning vind je in onze spelregels

Meer info? Contacteer lauren.maes@bosplus.be